blog.michalt.pl

Buble na stronie po migracji danych

11.05.2020 1:32 Inne...
Uwaga!
Niestety, po migracji danych z MariaDB do PostgreSQL doszło do drobnej destrukcji w niektórych znacznikach, formatowaniu, etc.
Jeśli ktoś znalazłby problem w formatowaniu treści lub wyświetlaniu elementów, proszę o kontakt na grupie facebookowej lub na twitterze.