blog.michalt.pl

Dzień 6: Pulpit

25.03.2022 20:13 Tech

Nadszedł czas na omówienie ostatniego projektu. W tym przypadku również nie podam jeszcze jego nazwy. Co istotne, jest on częściowo powiązany z aplikacją pokazaną wczoraj. Jak już się zapewne domyślacie, mam na myśli menedżer pulpitu. Tu również mamy do czynienia z bardzo wczesnym stadium rozwojowym i językiem C++, frameworkiem Qt6 i omawianym wczoraj system frameworkiem.System framework

Postanowiłem wspomnieć o nim kilka słów. Stanowi on fundament dla części rozwijanych przeze mnie aplikacji, w tym między innymi owego menedżera pulpitu i wczoraj omawianego menedżera plików. Obecnie stanowi on warstwę pośredniczącą między systemami operacyjnymi, a aplikacjami. Zapewnia on wysokopoziomowe zarządzanie plikami, sprawdzanie ich właściwości, zarządzanie systemowym koszem, detekcją lokalizacji katalogu pulpitu (różnica między Windows, a Linux), listowaniem dysków, a ponadto udostępnia mechanizmy pozwalające sprawdzić i ustawić poziom głośności, sprawdzić datę i godzinę, dostarcza listę uruchomionych aplikacji okienkowych oraz próbuje listować zainstalowane aplikacje - działa to dyskusyjnie. Ponadto zaimplementowano w nim również wiele innych detali, które wymagają zmian i dopracowania, w tym między innymi powiązanie plików z akcjami, które mają się na nich wykonywać.Pulpit

Pulpit

Po lewej stronie znajduje się przycisk pełnoekranowego menu. Tuż za nim przycisk z lupą - nie zaimplementowałem wyszukiwarki i nie wiem czy nie poleci on do kosza. Po środku mamy listę ikonek reprezentujących uruchomione aplikacje okienkowe. Z ich poziomu można je minimalizować, zamykać lub otwierać zminimalizowane. Po prawej stronie znajduje się działający widget regulacji głośności i widget zegara.


Pulpit z menedżerem plików

Sam pulpit wyświetla listę plików. Do otwierania katalogów służy wspomniany wczoraj menedżer. Reszta otwiera się zgodnie z przypisanymi aplikacjami.Menu

Menu

Jak widać, menu pozostawia bardzo, bardzo wiele do życzenia i przejdzie jeszcze bardzo dużą metamorfozę.Podsumowując

Aplikacja znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Mimo to, pochłonęła bardzo dużo pracy ze względu na konieczność integracji z systemem. Obecnie oprócz Linuksa działa również na systemach Windows, co niedługo prawdopodobnie się zmieni.
To już ostatni projekt, ale zapraszam Was na jutro. Zamierzam dokonać pewnych podsumowań i przedstawić kilka pomysłów na przyszłość.
To na tyle w tym wpisie.
Do przeczytania! :)